Øv – en man­dags­bil

BT - - BILER -

Din ka­sko­for­sik­ring dæk­ker desvær­re ik­ke, hvis du har købt en man­dags­bil. Ska­der, der op­står i bi­lens me­ka­ni­ske el­ler elek­tri­ske de­le, er ik­ke dæk­ket. Er det der­i­mod som føl­ge af brand, lyn­nedslag el­ler lig­nen­de, dæk­ker for­sik­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.