Brænd­stofty­ve­ri

BT - - BILER -

Nu er brænd­stof­pri­ser­ne på vej ned, men al­li­ge­vel sker det, at ty­ve bo­rer hul i tan­ken på bi­ler for at stjæ­le die­sel el­ler ben­zin. Skul­le du væ­re så uhel­dig, skal du ik­ke reg­ne med, at for­sik­rings­sel­ska­bet dæk­ker. De dæk­ker in­gen væ­sker ved ty­ve­ri, så din dunk med sprink­ler­væ­ske i ba­ga­ge­rum­met bli­ver hel­ler ik­ke dæk­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.