Pri­va­t­ud­lej­ning

BT - - BILER -

De­le­bils­kon­cep­ter bli­ver me­re og me­re po­pu­læ­re, og må­ske kan det vir­ke fri­sten­de at tje­ne ek­stra på at lå­ne egen bil ud gen­nem en pri­vat ud­lej­ning­s­tje­ne­ste. Men gør du det, skal du væ­re op­mærk­som på for­sik­rin­gen, din egen for­sik­ring dæk­ker nem­lig ik­ke, og der­for skal ud­by­de­ren af ud­lej­ning­s­tje­ne­sten stil­le en an­den for­sik­ring til rå­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.