Så­dan kø­rer ryt­ter­ne

6- da­ge­slø­bets pro­gram 2016

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

17: 30 Dø­re­ne åb­nes. 17: 40 Præ­sen­ta­tion af fel­tet til 6 Da­ges Cup. 17: 55 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 1. Eta­pe over 40 mi­nut­ter 18: 35 Æres­run­de. 18: 55 POST DAN­MARKs Mi­ni 6- da­ge­sløb: 1. Eta­pe over 50 om­gan­ge. 19: 15 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 19: 30 Præ­sen­ta­tion af fel­tet til det 54. kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb. 20: 00 MER­CE­DES- BENZ præ­sen­te­rer Åb­nings­j­agt over 75 mi­nut­ter 21: 20 Show: Al­la Tin Gas 21: 40 LUND­BÆK & HAN­SEN præ­sen­te­rer Stay­er Ra­ce over 20 km 22: 10 1. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum: 22: 25 GA­VER UDEN GRÆN­SER præ­sen­te­rer 500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 22: 35 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe B over 40 om­gan­ge. 22: 50 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rerUd­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 23: 05 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. 23: 35 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe A over 40 om­gan­ge. 23: 50 HEINO CYK­LER’S Gi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 00: 00 Æres­run­de for 6- da­ge­slø­bets før­en­de par. 17: 30 17: 35 Cup 17: 45 gan­ge. 18: 10 Æres­run­de. 18: 15 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 6 Dags Cup. 2. eta­pe over 40 mi­nut­ter. 19: 00 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 2. Eta­pe over 50 om­gan­ge. 19: 20 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 19: 30 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 19: 45 2. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum. 20: 00 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Par- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 3. om­gang. 20: 20 MER­CE­DES- BENZ­præ­sen­te­rer Jagt over 60 mi­nut­ter. 21: 25 Show: Al­la Tin Gas 21: 45HANSEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe B ( 8 - 15 ) over 40 om­gan­ge. 22: 00 GA­VER UDEN GRÆN­SER præ­sen­te­rer500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 22: 10 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe A ( 1 – 7 ) over 40 om­gan­ge. 22: 25 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 22: 40 LUND­BÆK & HAN­SEN præ­sen­te­rer Stay­er Ra­ce over 20 km 23: 10 Show: Al­la Tin Gas 23: 30 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. 00: 00 HEINO CYK­LER’SGi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 00: 10 MER­CE­DES- BENZ præ­sen­te­rer jagt over 30 mi­nut­ter. 00: 45 Dø­re­ne åb­nes. Præ­sen­ta­tion af fel­tet til 3- da­ges Ju­ni­or/ Ung­dom

3- da­ges Ju­ni­or/ Ung­dom Cup: 1. eta­pe over 80 om-

Æres­run­de for 6- da­ge­slø­bets før­en­de par. 11: 45 Dø­re­ne åb­nes 11: 55 3- da­ges Ju­ni­or/ Ung­dom Cup: 2. eta­pe over 100 om­gan­ge. 12: 30 Æres­run­de. 12: 35 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 3 Eta­pe over 40 om­gan­ge. 12: 55 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 13: 00 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 13: 15 3. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum: 13: 30 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe B ( 8 - 15 ) over 30 om­gan­ge. 13: 40 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 13: 55 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe A ( 1 – 7 ) over 30 om­gan­ge. 14: 05 GA­VER UDEN GRÆN­SER 500 me­ter på tid med af­løs­ning for to ud­valg­te par. 14: 15 MER­CE­DES- BENZ præ­sen­te­rer Jagt over 75 om­gan­ge 14: 35 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 4 Eta­pe over 40 om­gan­ge. 14: 55 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 15.00 LUND­BÆK & HAN­SEN præ­sen­te­rer Stay­er Ra­ce over 10 km 15: 15 BT si­ger tak for i eft er­mid­dag. 17: 30 Dø­re­ne åb­nes. 18: 10 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 6 Da­ges Cup. 3. eta­pe over 60 mi­nut­ter. 19: 10 Æres­run­de. 19: 30 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 19: 45 4. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum: 1. spurt: ELI­TE MIL­JØ Spur­ten; 2. spurt: DACHSER Spur­ten; 3. spurt: FØTEX Spur­ten; 4. spurt: RØSVA SKA­DE­SER­VI­CE Spur­ten; 5. spurt: BECKERS MA­LING Spur­ten; 6. spurt: ATEA Spur­ten. 20: 00 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rerPar- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 3. om­gang. 20: 20 MER­CE­DES- BENZ præ­sen­te­rer Jagt over 60mi­nut­ter 21: 25 Show: Al­la Tin Gas 21: 45 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe B ( 8 - 15 ) over 40 om­gan­ge. 22: 00 GA­VER UDEN GRÆNSER­præ­sen­te­rer 500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 22: 10 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe A ( 1 – 7 ) over 40 om­gan­ge. 22: 25 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 22: 40 LUND­BÆK & HAN­SEN præ­sen­te­rer Stay­er Ra­ce over 20 km 23: 10 Show: Al­la Tin Gas 23: 35 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. 00: 05 HEINO CYK­LER’SGi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 00: 15 MER­CE­DES- BENZ­præ­sen­te­rer Jagt over 30 mi­nut­ter. 00: 45 Æres­run­de for 6- da­ge­slø­bets før­en­de par 12: 00 Dø­re­ne åb­nes. 12: 05 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 6 Da­ges Cup. 4. eta­pe over 40 mi­nut­ter 12: 45 Æres­run­de. 12.50 3- da­ges Ju­ni­or/ Ung­dom Cup: FI­NA­LE 3. Eta­pe over 100 om­gan­ge. 13.25 Æres­run­der. 13: 30 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 5. eta­pe over 50 om­gan­ge. 13.50 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 13.55 Post Dan­mark by­der vel­kom­men. Tøn­deslag­ning på in­der­kred­sen star­ter. 14: 00 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 14: 15 5. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum. 14: 30 VOLVO12. DK præ­sen­te­rer Par- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 3. om­gang 14: 50 POST DAN­MARK præ­sen­te­rer U23 Scrat­chløb over 10 km 15: 05 Kåring af kat­te­kon­ger og kat­tedron­nin­ger. Dan­ske 6 da­ge­s­ryt­te­re ud­væl­ger de bedst ud­klæd­te børn. 15: 20 Par Nr. 1- 9 og 14 ud­for­dre Par Nr. 7 på Taxa cyk­ler fra TRESS 15: 30 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe B ( 8 - 15 ) over 40 om­gan­ge. 15: 45 GA­VER UDEN GRÆN­SER præ­sen­te­rer500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 15: 55 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Grup­pe A ( 1 – 7 ) over 40 om­gan­ge. 16: 10 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. 16: 40 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. Par- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang 16: 50 HEINO CYK­LER’SGi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 17: 00 MER­CE­DES- BENZ præ­sen­te­rer Jagt over 60 mi­nut­ter 18: 00 Æres­run­de for 6- da­ge­slø­bets før­en­de par. Post Dan­mark si­ger tak for i dag. 17: 30 Dø­re­ne åb­nes. 17: 45 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 6 Da­ges Cup. 5. eta­pe over 60 mi­nut­ter 18: 45 Æres­run­de. 18.50 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 6. eta­pe over 50 om­gan­ge. 19: 10 Æres­run­de POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb. 19: 30 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 19: 45 6. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum: 1. spurt: ELI­TE MIL­JØ Spur­ten; 2. spurt: DACHSER Spur­ten; 3. spurt: FØTEX Spur­ten; 4. spurt: RØSVA SKA­DE­SER­VI­CE Spur­ten; 5. spurt: BECKERS MA­LING Spur­ten; 6. spurt: ATEA Spur­ten. 20: 00 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Par- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 3. om­gang 20: 20 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. 20: 50 Over­ræk­kel­se af Thor­kild Mad­sen Fon­dens Le­gat. 20: 55 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Grand Prix: Fi­na­le for de 8bed­ste par. 21: 15 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 21.30 Show: Al­la Tin Gas 21: 45 GA­VER UDEN GRÆN­SER præ­sen­te­rer 500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 21: 55 HEINO CYK­LER’SGi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 22: 05 MER­CE­DES- BENZ­præ­sen­te­rer 75 km Par­løbs­han­di­cap. 23: 40

Æres­run­de for 6- da­ge­slø­bets før­en­de par. 17: 30 Dø­re­ne åb­nes. 17: 45 SANDSTØDCYCLING. DK præ­sen­te­rer 6 Da­ges Cup. 6. eta­pe over 50 mi­nut­ter 18: 35 Æres­run­der. 18: 45 POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb: 7. eta­pe over 50 om­gan­ge. 19: 05 Æres­run­der for al­le Post Dan­marks Mi­ni ryt­te­re 19: 40 Præ­sen­ta­tion af 6- da­ge­s­fel­tet. 20: 00 7. spurt­se­rie: 6 spur­ter med 6 omg. mel­lem­rum: ENZ­præ­sen­te­rer Jagt over 30 mi­nut­ter 21: 00 Præ­sen­ta­tion af vin­der­nei POST DAN­MARK’s Mi­ni 6- da­ge­sløb og 6 Da­ges Cup 21: 10 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Par- Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning i hver 3. om­gang. 21: 30 GA­VER UDEN GRÆN­SER præ­sen­te­rer 500 me­ter på tid med afl øs­ning for to ud­valg­te par. 21: 40 HAN­SEN TE­CH­NO­LO­GIES Der­ny Su­per- Revanche: for de 8 bed­ste par. 60 omg. med afl øs­ning midt­vejs. Æres­run­de. 22: 00 VOLVO12. DK­præ­sen­te­rer Ud­skil­nings­løb med ud­skil­ning hver 2. om­gang. 22: 15 ØLSTYK­KE DY­R­E­KLI­NIK præ­sen­te­rer Om­gang på tid for al­le lø­bets par. Præ­mie­over­ræk­kel­se. 22: 50 HEINO CYK­LER’S Gi­gant- Spurt over 10 om­gan­ge. 23: 00 MER­CE­DES- BENZ­præ­sen­te­rer den sto­re Fi­na­lej­agt over 1 ti­me. I lø­bets sid­ste 50 om­gan­ge spur­tes hver 10. om­gang om 10: 6: 4 og 2 po­ints. 00: 00 Sej­rs­ce­re­mo­ni og æres­run­der for lø­bets tre bed­ste par.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.