Kol­le­ger­ne om Marc He­ster

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

Vi be­gynd­te sam­men som ung­dom og ju­ni­or- ryt­te­re, og vi nå­e­de og­så at kø­re ju­ni­or VM i par­løb sam­men. I 2006 skil­tes vo­res ve­je, da jeg valg­te ba­nelands­hol­det. Marc har for­må­et at ska­be sig en kar­ri­e­re på vin­ter­ba­ner­ne, og han er en af vo­res vær­ste kon­kur­ren­ter. Han har tit måt­tet kø­re med den lo­ka­le ryt­ter, og der­for har han hel­ler ik­ke vun­det så man­ge løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.