Jens Veg­ger­by om....

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

Jeg har tjent flest pen­ge som 6- da­ge­s­ryt­ter, når jeg kør­te som taxa­chauf­før – alt­så fik en ny mak­ker ved hvert løb og skul­le kø­re med de lo­ka­le hel­te. Først kun­ne det væ­re lidt øv, men det gav no­get me­re i løn­nings­po­sen. I mi­ne bed­ste sæ­so­ner lå jeg på mel­lem 1,5 og 1,8 mil­li­on kro­ner om året Jeg kan hu­ske et år, hvor jeg skul­le kø­re med Erik Za­bel, som var helt ung og ukendt. Jeg spurg­te: ’ Helt ær­ligt, hvor­for skal jeg kø­re med ham Sa­bel, Ka­bel, Va­bel el­ler hvad han nu hed­der’. Men det vi­ste sig jo, at han godt kun­ne kø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.