’’ ’’

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

... 6- da­ges­hie­rar­ki­et

Man tal­te om ’ det blå tog’ i gam­le da­ge. At der var nog­le ryt­te­re, som be­stem­te, hvem der skul­le vin­de. Men det var jo klart, at de ryt­te­re, som kør­te al­le 6- da­ge­slø­be­ne, holdt sam­men og hjalp hin­an­den Hvis de rot­te­de sig sam­men og be­slut­te­de, at et be­stemt par ik­ke skul­le vin­de, så det næ­sten var umu­ligt for dem. Det er ik­ke no­get, man har talt om – men der var må­ske en stil­tien­de af­ta­le om, at hvis no­gen var lidt for Karl Smart, så fik de li­ge en ju­ste­ring i tim­ej­ag­ten. Men den slags sker jo på al­le ar­bejds­plad­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.