KOM­MEN­TAR

BT - - POLEN 2016 -

ind­le­den­de run­de, men for­svandt som polsk vod­ka på en lør­dag af­ten i Wro­claw eft er kam­pen mod Spa­ni­en. EN­DE­LIG: DET DAN­SKE for­svars­spil var ik­ke så vak­kel­vor­nt som fryg­tet, men midtzo­nen kan trods alt ik­ke si­ge sig fri for at væ­re ud­for­dret i pe­ri­o­der – er vi helt tryg­ge ved, at vi har løs­nin­ger­ne uden René Toft Han­sen, når OL- bil­let­ten skal i hus? Og når der for­hå­bent­lig skal kæm­pes om me­dal­jer i Rio til som­mer…

Med an­dre ord er der nok at kig­ge på for Gud­mun­dur Gud­munds­son, når han skal eva­lu­e­re på den­ne EM- slut­run­de. Det hand­ler ik­ke kun om mang­len­de dræ­be­rin­stinkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.