DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I den­ne we­e­kend af­vik­les den 4. run­de af FA Cup i Eng­land, hvor fl ere af de sto­re hold skal op imod min­dre mand­ska­ber og der­for har en fi n chan­ce for at spil­le sig vi­de­re.

Skal man tro Od­dset- spil­ler­ne, så bli­ver det over­ra­sken­de nok Chel­sea, som kom­mer til at lø­be med FA Cup, når fi na­len er spil­let i maj må­ned.

He­le 75 pro­cent af al­le spil hos Dan­ske Spil på FA Cup- vin­de­ren er nem­lig sat på Chel­sea, hvil­ket er gan­ske im­po­ne­ren­de ta­get i be­tragt­ning af, at de for­sva­ren­de en­gel­ske me­stre mil­dest talt har haft en elen­dig sæ­son.

Med odds på 6,50 vil Od­dset­spil­ler­ne stå til en gan­ske for­nem ge­vinst, hvis alt­så Chel­sea for­mår at vin­de tro­fæ­et.

Knap så over­ra­sken­de er det, at de næst­mest spil­le­de vin­der­hold i FA Cup- spil­let er de to top­hold Ar­se­nal og Man­che­ster Ci­ty .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.