1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool- ma­na­ger Jür­gen Kl­opp stil­le­de med me­get re­ser­ve­spæk­ke­de hold i de to kam­pe mod Exe­ter, og med tan­ke på, at Li­ver­pool tirs­dag spil­le­de 120 mi­nut­ter mod Sto­ke og al­le­re­de tirs­dag skal mø­de top­hol­det Lei­ce­ster på ude­ba­ne i Pre­mi­er Le­ague, vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke Li­ver­pool kom­mer til det­te op­gør uden ho­ved­par­ten af de nor­ma­le star­te­re. West Ham stil­le­de stærkt op i sid­ste run­de, og spil­le­de ik­ke i midt­u­gen. De skal og­så spil­le tirs­dag, men har en over­kom­me­lig op­ga­ve og kan der­for bed­re til­la­de sig at sat­se på po­kalsuc­ces.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.