2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en for­fær­de­lig pe­ri­o­de, valg­te Be­tis at fy­re træ­ner Pepe Mel, og indtil vi­de­re har det gi­vet en virk­ning på den kor­te ba­ne. Man hen­te­de po­int i to på pa­pi­ret svæ­re kam­pe i Vil­lar­re­al og hjem­me mod Re­al Madrid, hvil­ket gi­vet­vis har gi­vet mas­ser af selv­til­lid hos hol­det. Ud­over ka­ran­tæ­ne­ram­te Ju­an Var­gas har man sam­me hold som i de to kam­pe, og skal her op imod et So­cie­dad- hold, der ik­ke er godt kø­ren­de. Ska­des­li­sten er lang, og man har blot vun­det én gang i de se­ne­ste syv kam­pe. Det er svært at se, at So­cie­dad skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.