2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Bromwich har ik­ke li­ge­frem en spil­lestil, der er skabt til at væ­re sto­re fa­vo­rit­ter. Se­ne­st kun­ne man ik­ke møn­stre en ene­ste af­slut­ning hjem­me mod Aston Vil­la, og det vir­ker hel­ler ik­ke helt åben­lyst, at man ba­re vin­der den­ne kamp. Med vig­tig kamp mod Swan­sea al­le­re­de tirs­dag, lig­ger det i kor­te­ne, at To­ny Pulis vil la­de fl ere af pro­fi ler­ne hvi­le i den­ne kamp, og så er vej­en til over­ra­skel­sen ik­ke så lang for Pe­ter­bor­ough. Vig­ti­ge Mi­cha­el Bostwi­ck skul­le bli­ve klar til op­gø­ret, og det fl it­tigt scoren­de mand­skab skal ha­ve et skud til den­ne pris.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.