Lys over land

BT - - KORT NYT -

Tænd et lys for hus­fre­den og mil­jø­et med Ave­das li­mi­ted edi­tion ’ Light the Way’ duft - lys, som støt­ter non- pro­fi t mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Glo­bal Gre­en­grants Fund . Duft ly­set med es­sen­ti­el­le, øko­lo­gi­ske oli­er fra bl. a in­ge­fær og ka­nel er skabt af so­ja- og plan­te­voks og le­ve­res i gen­brugs- em­bal­la­ge. 148 kr. For­hand­ler: 26 38 03 80

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.