’ Nu er ku­ren ble­vet hver­dag’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har nu væ­ret i gang hos de­res Fit- all co­a­ches i godt fem uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re via Fit- all – men må­let er det sam­me – de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver.

– 40 år Kur: 5: 2 hos Fit- all co­ach i Næst­ved Vægt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 70,9 kg. Vægt­tab: 5,1 kg. » Jeg sy­nes, at ’ ku­ren’ er ble­vet en del af min hver­dag. Ud­for­drin­gen er sta­dig fre­dag og lør­dag af­ten – men det skal nok bli­ve en va­ne. Lør­dag fik jeg spist lidt for me­get ’ guf’ og hav­de søn­dag rig­tig ondt i ma­ven – så jeg tror den lek­tie er lært nu. Jeg fik træ­net tre gan­ge – og der sneg sig en ek­stra fa­ste­dag ind. Jeg har tabt et ki­lo fedt, men har op­ho­bet lidt væ­ske, si­ger min co­ach. « Ka­ri­na So­fi e Chri­sten­sen – 33 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Hjør­ring Vægt: Start 83,3 kg. Mål 68,5 kg. Nu 81,4 kg. Vægt­tab: 1,9 kg. » Jeg er ved at væ­re in­de i en god ryt­me med ma­den. Jeg spi­ser, til jeg er mæt – og ik­ke forædt. Jeg har væ­ret i svøm­me­hal­len med bør­ne­ne. Det er en for­nø­jel­se at rø­re sig på den må­de. Jeg har nok fo­ku­se­ret for me­get på, at mit vægt­tab går lang­somt – men er kom­met frem til, at så læn­ge væg­ten går ned, er jeg på ret­te vej. Mit fo­kus er på hvert skridt til sund­hed – ik­ke kun vægt­ta­bet. « Lis Bar­ner Kudsk – 52 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Vi­borg Vægt: Start 96,1 kg. Mål 76 kg. Nu 90 kg Vægt­tab: 6,1 kg. » Tre gan­ge styr­ke­træ­ning og to gå­tu­re. Ma­den har væ­ret svær, da jeg er kom­met sent hjem og har ta­get let­te løs­nin­ger med kog­te grønt­sa­ger, som ik­ke er min liv­ret. Jeg har spist for man­ge kog­te æg, som jeg skal fin­de et al­ter­na­tiv til – jeg bli­ver dår­lig af dem. Jeg har holdt fød­sels­dag for min dat­ter og vid­ste, det vil­le væ­re svært med ka­kao og bol­ler, så jeg gik en lang tur in­den, så der var plads til lidt ek­stra. Før­ste del­mål er nå­et: 90 kg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.