Skils­mis­se ABC

BT - - TEMA -

• ’ Skils­mis­sens ABC – Gu­i­de til en bed­re skils­mis­se’ er skre­vet af tekst­for­fat­ter An­ni­ka Lil­le­lund Fauli og psy­ko­log Le­ne Step­hen­sen. • An­ni­ka Lil­le­lund Fauli er gift med Sø­ren Fauli, der hav­de bør­ne­ne, Fan­ny, Laurits og Bil­lie, da de to mød­tes. Si­den har de sam­men få­et døtre­ne Dai­mi og Ali­ce. • Le­ne Step­hen­sen er psy­ko­log og har ar­bej­det med par­te­ra­pi, skils­mis­ser og bør­ne­sam­ta­ler i 40 år. Pri­vat fik hun skils­mis­sen ind på li­vet, da hen­des dat­ter blev skilt fra Sø­ren Fauli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.