Du skal spi­se kød

BT - - STYRK DIT LIV -

Ve­ga­ne­re kan sag­tens dæk­ke de­res pro­te­in­be­hov, hvis de spi­ser va­ri­e­ret og hu­sker bælg­frug­ter og nød­der. Men kød og mæl­ke­pro­duk­ter er en god kil­de til pro­te­in. Det sam­me er fisk. • Du skal dag­ligt ha­ve 0,75 gram pro­te­in per ki­lo. Ve­jer du 70 kg, skal du ha­ve 52,5 g. pro­te­in. På hjem­mesi­den fri­da. food­da­ta. dk kan du se, hvor me­get pro­te­in der er i for­skel­li­ge mad­va­rer. Skal du ha­ve pro­te­in uden at få for man­ge kal­o­ri­er og for lidt fi­bre, skal du skæ­re ned på kø­det og op for pro­te­i­ner fra plan­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.