Du kan ik­ke få for me­get

BT - - STYRK DIT LIV -

For me­get pro­te­in ska­der bå­de le­ver og ny­rer. Nog­le læ­ger me­ner, at selv ra­ske ny­rer kan ta­ge ska­de af for sto­re mæng­der pro­te­in. • Spi­ser du ude­luk­ken­de ma­gert kød, kan det fø­re til for tid­lig død. Det er sket for ind­fød­te i bl. a. de nord­li­ge eg­ne af Ca­na­da og af pel­sjæ­ge­re. Man ta­ler om ‘ rab­bit star­va­tion’ – ka­nin­hunger, for­di de i pe­ri­o­der kun le­ve­de af ma­gert ka­nin­kød. De fær­re­ste be­hø­ver at be­kym­re sig om at spi­se for me­get pro­te­in. En sund og va­ri­e­ret kost vil lig­ge langt un­der et ska­de­ligt ni­veau, med min­dre du har ny­re­pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.