Pro­te­in slan­ker

BT - - STYRK DIT LIV -

Fle­re stu­di­er vi­ser, at pro­te­in gi­ver god mæt­heds­fø­lel­se. Men­ne­sker på pro­te­in­ri­ge diæter ta­ber sig hur­ti­ge­re og me­re end men­ne­sker på diæter med kul­hy­drat. Men på læn­ge­re sigt er re­sul­ta­ter­ne ik­ke så en­ty­di­ge, stort set al­le slan­ke­ku­re en­der med, at ki­lo­e­ne ta­ges på igen. Spi­ser du me­re pro­te­in, end du har brug for, bli­ver det, li­ge­som al­ko­hol, kul­hy­drat og fedt til fedt­væv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.