At­le­ter bru­ger me­re

BT - - STYRK DIT LIV -

Træ­ner du me­get, har du brug for me­re pro­te­in. Men 1,8 gram er det mak­si­ma­le, vi kan ud­nyt­te, så me­re er ik­ke nød­ven­digt – hel­ler ik­ke selv om du træ­ner ek­stremt hårdt. Be­ho­vet for ek­stra pro­te­in ser i øv­rigt ud til at væ­re størst hos uer­far­ne, mens træ­ne­de at­le­ter kan kla­re sig med min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.