Til­skud er nød­ven­digt

BT - - STYRK DIT LIV -

De fle­ste får ri­ge­ligt med pro­te­in gen­nem ko­sten og be­hø­ver ik­ke til­skud i form af pro­te­in­pul­ve­re el­ler ener­giba­rer. Det gæl­der og­så at­le­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.