Ma­ler­har­me

BT - - BOG- FIX -

» Kunst er no­get lort i for­hold til li­vet. Men det er den bed­ste slags lort, der fi ndes « . Ci­ta­tet stam­mer fra bil­led­kunst­ne­ren An­ders Kir­ke­gaar og ind­le­der po­rtræt­bo­gen ’ Ma­ler- An­ders’. Han har al­tid ar­bej­det på en kom­bi­na­tion af in­dig­na­tion og har­me, og ma­le­ri­er­ne kred­ser om liv og død, smer­te, kær­lig­hed og kær­lig­he­dens gru­som­hed. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.