Sjov med skat

BT - - BOG- FIX -

De fl este for­bin­der ik­ke skat med no­get fest­ligt. Det er en skam, me­ner Ste­en Ask­holt, der har skre­vet ’ Skat­tens ly­se si­der’. Den lil­le håndbog fo­ku­se­rer på om­rå­der, hvor man kan bli­ve fri for at be­ta­le skat, uden at vi er ude i gli­strup­ske skat­te­und­dra­gel­ser. Det er ba­sa­le ret­tig­he­der, bo­gen gen­nem­går. Jurist- og Øko­nom­for­bun­dets For­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.