Ud­læn­din­ge ban­ket i Sto­ck­holm

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

OP­GØR talt med fle­re af de per­so­ner, som blev an­gre­bet. Slå­et i an­sig­tet » Jeg blev slå­et i an­sig­tet og på krop­pen. Jeg lan­de­de på jor­den, og de fort­sat­te med at spar­ke, « si­ger Alex Monsal­ves, der måt­te ta­ge på sy­ge­hu­set.

Po­li­ti­et ryk­ke­de hur­tigt ud og fik stop­pet op­tø­jer­ne, hvor­ef­ter tre per­so­ner blev an­holdt.

De ra­ci­stisk be­to­ne­de over­fald kom­mer i kølvan­det på fle­re lig­nen­de volds­hand­lin­ger i den sven­ske ho­ved­stad fre­dag af­ten, hvor op mod 100 sort­klæd­te mænd gik til an­greb på per­so­ner med uden­land­sk bag­grund.

Den ny­na­zi­sti­ske grup­pe Svenska Mot­stånds­rö­rel­sen lag­de fre­dag af­ten en ar­ti­kel ud på sin hjem­mesi­de, hvor de be­skri­ver, at ’ hoo­ligans ryd­de­de op i Sto­ck­holm’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.