Bo Wey­mann

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

An­gre­de of­fent­ligt i 2009: » Det er klart, at jeg har det me­get dår­ligt med det, jeg har la­vet, « sag­de han og op­for­dre­de de an­dre ban­de­med­lem­mer til at stå frem.

Fik syv års fængsel og blev ef­ter af­so­nin­gen di­rek­tør i Dansk Bi­bli­o­teks­cen­ter, hvor han står for it- af­de­lig­nen. Bor i Lyng­by og er far til tre pi­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.