Car­sten Ni­el­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Mi­ste­de sy­net, da han kør­te galt i for­bin­del­se med den tra­fi­ku­lyk­ke, der før­te po­li­tet på spo­ret af lej­lig­he­den i Blekin­ge­ga­de. Fik ot­te års fængsel, har an­gi­ve­ligt skif­tet navn ef­ter af­so­ning og le­ver i dag som før­tids­pen­sio­nist. Bil­le­det stam­mer fra en de­mon­stra­tion for at få løsladt po­li­ti­mor­de­ren Pal­le Sø­ren­sen i 1995.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.