Ni­els Jør­gen­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Læ­ste psy­ko­lo­gi i fængs­let. Og bo­e­de i en lil­le lej­lig­hed ved Sø­er­ne i Kø­ben­havn, da han blev løsladt ef­ter sin dom på 10 års fængsel. Dø­de i 2009 som 54- årig ef­ter kort tids syg­dom. De le­den­de po­li­ti­folk og Pe­ter Øvig Knud­sen me­ner, at det en­ten var Ni­els Jør­gen­sen el­ler Jan Wei­mann, der skød po­li­ti­be­tjent, Jes­per Egt­ved Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.