33 mi­gran­ter druk­net ef­ter for­lis ud for Tyr­ki­ets kyst

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TYR­KI­ET Dødstal­let, ef­ter at en båd med mi­gran­ter sank ud for Tyr­ki­ets ve­st­kyst lør­dag, opju­ste­res nu fra ti til mindst 33. Det op­ly­ser det tyr­ki­ske nyheds­bu­reau Ana­to­lia lør­dag mid­dag iføl­ge Reu­ters. Mi­gran­ter­ne er an­gi­ve­ligt fra Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan og My­an­mar, og blandt de dø­de er fle­re børn.

Det er fort­sat uvist, hvor man­ge per­so­ner der var om bord på bå­den, da den sank om­kring 50 me­ter fra ky­sten.

Red­nings­dyk­ke­re sø­ger fort­sat ef­ter sav­ne­de, li­ge­som lo­ka­le be­bo­e­re hjæl­per med at le­de.

Ulyk­ken sker to da­ge ef­ter, at 25 mi­gran­ter, her­un­der ti børn, druk­ne­de ud for den græ­ske ø Sa­mos.

Sid­ste år an­kom me­re end en mil­li­on flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Eu­ro­pa. 3.600 dø­de el­ler for­svandt un­der rej­sen.

I 2015 rej­ste 500.000 men­ne­sker fra Sy­ri­en gen­nem Tyr­ki­et og der­fra vi­de­re i båd over Mid­del­ha­vet på vej mod de græ­ske øer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.