BTs le­der tirs­dag: ’ Trump ud­for­drer og­så dig’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

UGENS DE­BAT

Hvor skørt det end lød for blot kort tid si­den, er vi nu nødt til at ta­ge mu­lig­he­den for en præ­si­dent Trump al­vor­ligt og spør­ge os selv, hvil­ken al­li­e­ret vi vil få med ham som ame­ri­kansk øver­st­kom­man­de­ren­de. Står hans valg­løft er til tro­en­de, bli­ver det et helt an­det USA end Oba­mas USA. Han vil an­nul­le­re ato­maft alen med Iran, den nye glo­ba­le kli­maaft ale og væ­re ven­ner med Pu­tin....

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.