’ Min rej­se er nå­et til vejs en­de’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Med hjer­teskæ­ren­de trist­hed må jeg for­tæl­le, at min mand Hen­ry Wor­s­ley er død han med det en­gel­ske fod­bol­di­kon David Beckham. Den pen­sio­ne­re­de fod­bold­spil­ler var så fa­sci­ne­ret af Hen­ry Wor­s­leys eks­pe­di­tion, at han rej­ste til po­la­r­om­rå­det for at øn­ske ham en god rej­se. Mel­din­gen om bri­tens bort­gang har nu ramt David Beckham hårdt.

» In­gen ord kan be­skri­ve sor­gen over ta­bet af Hen­ry, « skrev David Beckham på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram få ti­mer eft er be­ske­den om Hen­ry Wor­s­leys død.

» Jeg var hel­dig at mø­de Hen­ry på vej til An­tark­tis. Jeg spurg­te, om jeg måt­te bru­ge hans Uni­on Ja­ck på et bil­le­de, og det lod han mig gø­re, mens jeg kun­ne mær­ke, hvor me­get det be­tød for ham, « skrev han vi­de­re.

Ly­sten til at dra­ge på spek­taku­læ­re op­da­gel­ses­rej­ser hav­de den tid­li­ge­re krigs­ve­te­ran ik­ke fra frem­me­de. En af Hen­ry Wor­s­leys for­fædre var nem­lig Frank Wor­s­ley, der var sø­mand for Sir Er­ne­st Sha­ck­le­ton, da han for præ­cis 100 år si­den og­så mis­lyk­ke­des med at for­ce­re isør­ke­nen i An­tark­tis. Hen­ry Wor­s­ley ef­ter­la­der sig en ko­ne og to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.