Hen­ry Wor­s­leys sid­ste da­ge

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Jeg må gå 16 mil om da­gen, hvis jeg skal nå mit mål. Jeg var ude på isen i 16 ti­mer i dag og nå­e­de først da­gens mål klok­ken 1 i nat, og jeg skal op igen klok­ken 5.30 i mor­gen. « » I dag har det sne­et helt for­fær­de­ligt. Jeg kun­ne ik­ke fin­de no­gen blø­de punk­ter ude på isen, og mi­ne fin­gre har det ik­ke godt. Min lil­le­fin­ger på min ven­stre hånd er tæt på at få for­frys­nin­ger. «

Hen­ry Wor­s­ley afslører, at han spi­ser bud­ding i for­sø­get på at boo­ste sit ener­gi­ni­veau, der er støt da­len­de. Selv­om da­gen in­den var tå­le­lig for Hen­ry Wor­s­ley, be­gyn­der det på dag 69, blot to da­ge in­den hans død, at gå op for ham, at han ik­ke når at gen­nem­fø­re sin eks­pe­di­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.