Hav­de Dan­mark ne­an­der­ta­le­re?

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det syd­li­ge Skan­di­navi­en var varmt nok til, at ne­an­der­ta­ler­ne har kun­net bo­sæt­te sig. Det kon­klu­de­rer for­ske­re fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die. » Man kan ik­ke af­vi­se, at der har væ­ret ne­an­der­ta­le­re i Dan­mark. Jeg si­ger hver­ken, at de har væ­ret der el­ler ik­ke væ­ret der, kun at det ik­ke kan ude­luk­kes og slet ik­ke på grund af kli­ma­et, « si­ger ph. d.- stu­de­ren­de Tri­ne Kel­l­berg Ni­el­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Fo­re­lø­big er der dog ik­ke fun­det re­ster af ne­an­der­ta­le­re i Skan­di­navi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.