An­ne GA­DE­GAARD

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvad er det vær­ste, du kan fo­re­stil­le dig? Hvor vil du helst til­brin­ge dit liv? Hvil­ke tre fi lm sy­nes du er de bed­ste? Hvad sæt­ter du pris på hos di­ne ven­ner?

Din stør­ste fejl? Beskriv dig selv med fem ord. Hvad af­skyr du mest af alt? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve?

An­ne Ga­de­gaard, san­ger, 24 år, bor i Kø­ben­havn

At mi­ste dem, jeg el­sker. Rig­tig ger­ne et varmt sted. Jeg har li­ge væ­ret i Ar­gen­ti­na og er ble­vet rig­tig glad for det land. Så jeg kun­ne sag­tens fo­re­stil­le mig et liv dér. ’ Coy­o­te Ug­ly’ fra 2000. ’ The No­te­book’ fra 2004 og ’ God­fat­her’ fra 1972.

De­res ærlighed og kær­lig­hed til mig. Er dum til ik­ke at få sva­ret folk til­ba­ge på opkald og be­ske­der. Ær­lig. Stæ­dig. Smi­len­de. Be­skyt­ten­de. Kær­lig.

Slad­der – og dem, der spre­der den.

Jeg gad vir­ke­lig godt at kun­ne sur­fe!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.