SID­NEY LEE: RE­A­LI­TY ER DØ­DEN NÆR

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Selv­om re­a­li­ty ek­si­ste­rer, er det ik­ke på sam­me må­de, for­di in­ter­net­tet har ta­get over med Youtu­be, Net­fl ix og HBO. Jeg kom ind i re­a­li­ty på det rig­ti­ge tids­punkt, fra om­kring 2007 til 2010, hvor al­le snak­ke­de om det, men eft er 2010 be­gyn­der det at dø. Al­le de pro­gram­mer, jeg la­ve­de den­gang, ek­si­ste­rer ik­ke me­re, så det er ved at væ­re for­tid. De har strø­get Sing­le­liv, og Pa­ra­di­se Ho­tel kø­rer må­ske på sid­ste sæ­son. Det jeg mær­ker ude i by­en, og når jeg snak­ker med pro­du­cen­ter, er, at selv de mest hardco­re fans er stå­et af Pa­ra­di­se Ho­tel, og at se­er­tal­let er da­len­de for al­le re­a­li­ty pro­gram­mer. Det er en ting af for­ti­den, og alt har sin tid. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.