3 TIP: LAV MAD MED SØ­DE KARTOFLER

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Man skal tæn­ke på den sø­de kar­toff el som en hvil­ken som helst an­den grønt­sag. Man kan bru­ge den til hvad som helst. Den kan skæ­res i tern, kry­dres, ste­ges og bru­ges i sa­la­ter el­ler i var­me ret­ter, la­ves til frit­ter, mos el­ler ba­ges hel som en bagt kar­toff el.

Sø­de kar­to­fl er kan bru­ges i det sal­te køk­ken, men og­så i det sø­de. Bagt som en ba­ge­kar­toff el kan man bru­ge kar­to­fl ens cre­me­de kon­si­stens som sup­ple- ment til me­let i pan­de­ka­ger, vafl er el­ler ka­ge.

Der er nog­le ind­holds­stoff er i sø­de kar­to­fl er, man ik­ke skal ha­ve for man­ge af i rå til­stand. Men der­for kan man godt f. eks. ri­ve kar­to­fl en og bru­ge lidt af den i en sa­lat. Den sma­ger rig­tig godt rå og­så.

Godt brød gør folk lyk­ke­li­ge, me­ner Nicolai Hal­ken Skyt­te, der an­ses for at væ­re gud­far til mo­der­ne dansk brød. Han var med til at ska­be gour­met­ba­ger­t­ren­den, først som brø­d­ud­vik­ler og ba­ger­me­ster hos Em­me­ry’s og se­ne­re hos Mey­ers Ba­ge­ri. Står og­så bag to po­pu­læ­re ba­gebø­ger – ’ Den øko­lo­gi­ske ba­ger’ ud­gi­vet i sam­ar­bej­de med Em­me­ry’s og med­for­fat­ter af ’ Mey­ers ba­ge­ri’. I dag er han ba­ger­me­ster på Gren­nes­smin­de i Taa­strup, et bo- og ud­dan­nel­ses­sted for un­ge, hvor han er med til at åb­ne en øko­lo­gisk ba­ger­bu­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.