GRØNT­SAGSTÆR­TE OG SPRØD KÅLSALAT MED HVID­KÅL, TRA­NE­BÆR & VAL­NØD­DER

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Tær­te: Tænd ov­nen på 200 gra­der. Skær

Tær­te:

1 stor sød kar­toff el 200 g grøn­kåls­bla­de, fi nt­hak­ket ( uden stok) 1 løg, fi nt­hak­ket 2 fed hvid­løg 200 g hyt­teost 4 æg 1 spsk. fi nt­hak­ket ros­ma­rin, evt. tør­ret 1/ 2 tsk. mu­skat­nød oli­veno­lie salt og pe­ber

Sa­lat:

5- 6 sto­re grøn­kåls­stil­ke med bla­de ( uden stok) 1/ 4 hvid­kåls­ho­ved 1 lil­le æb­le 1 lil­le hånd­fuld tør­re­de tra­ne­bær 1 hånd­fuld val­nød­der 1 spsk. oli­veno­lie 1 spsk. æb­le­ci­de­red­di­ke havsalt og frisk­kvær­net pe­ber

Så­dan gør du: den sø­de kar­toff el i ty nde ski­ver, evt. på et man­do­linjern. Smør et tær­te­fad med oli­veno­lie el­ler læg et sty kke ba­ge­pa­pir i. Læg de sø­de kar­toff elski­ver i bun­den af fa­det, så det over­lap­per hin­an­den lidt. Sæt fa­det i ov­nen og for­bag det i ti min. For­be­red fyl­det imens. Pisk æg og hyt­teost sam­men med ros­ma­rin, mu­skat­nød, salt og pe­ber. Steg lø­get mørt på en pan­de ved mid­del­var­me, til­sæt hvid­lø­get og steg det med i yder­li­ge­re et par mi­nut­ter. Rør de steg­te løg og hvid­løg i æg­ge­blan­din­gen. Steg grøn­kå­len på pan­den, til den fal­der sam­men, læg evt. låg på pan­den. Det ta­ger ca. 10 mi­nut­ter. Vend den steg­te grøn­kål i æg­ge­blan­din­gen og for­del det på de for­bag­te kar­toff elski­ver. Sæt fa­det til­ba­ge i ov­nen og bag tær­ten i ca. 30 mi­nut­ter - el­ler til æg­ge­blan­din­gen er fast og gen­nem­bagt.

Sa­lat:

Snit hvid­kå­len fi nt, evt. på et man­do­linjern, skær stok­ken af grøn­kå­len, brug kun stil­ke og bla­de. Skyl grøn­kå­len grun­digt, slyng den og hak den groft . Kom grøn­kå­len i en skål, hæld æb­le­ci­de­red­di­ke, oli­veno­lie, salt og pe­ber på, og mas­sér dres­sin­gen ind i grøn­kå­len i et par mi­nut­ter. Vend fi ntsnit­tet hvid­kål i og top med tra­ne­bær, val­nød­der og æb­le­tern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.