New York tur- re­tur MELLEMBUDGET

BT - - REJSER -

Der er stor for­skel på bil­let­pri­ser­ne i mel­lem­klas­sen hos de to fly­sel­ska­ber. Pri­ser­ne i Norwe­gi­ans dy­re­ste ka­te­go­ri Pre­mi­um er un­der halv­de­len af, hvad SAS’ pri­ser lig­ger på i de­res mel­lem­klas­se- ka­te­go­ri Plus. For 3.327 kro­ner får du hos Norwe­gi­an en rej­se i mel­lem- kom­fort ka­te­go­ri­en Low­fa­re+. Der er sam­me ben­plads som i Low­fa­re, men du får ba­ga­ge, må­l­tid og sæ­de­re­ser­va­tion til ra­bat­pris. Hvis du øn­sker at væl­ge de tre ser­vi­ces til, kan det væ­re bil­li­ge­re at kø­be Low­fa­re+, hvor man spa­rer 640 kro­ner ift. at kø­be en Low­fa­re- bil­let og til­kø­be de tre ser­vi­ces.

Den dy­re­ste bil­let tur- re­tur til New York hos Norwe­gi­an ko­ster 8.428 kro­ner og er i Pre­mi­um- ka­te­go­ri­en. Her får man ek­stra ben­plads, vel­komstdrink, tre­ret­ters mid­dag med drik­ke­va­rer, mor­gen­mad samt ad­gang til lo­un­ge i luft­hav­nen. Rejs med me­get me­re ba­ga­ge En bil­let i SAS’ mel­lem­klas­se- ka­te­go­ri, Plus, ko­ster me­re end det dob­bel­te – nem­lig 18.221 kro­ner.

Li­ge­som i Norwe­gi­ans Pre­mi­um- ka­te­go­ri får du mad og drik­ke om­bord, lo­un­ge- ad­gang i luft­hav­nen og ek­stra ben­plads. Der­u­d­over er der to styk­ker ind­tjek­ket ba­ga­ge samt to styk­ker hånd­ba­ga­ge med i pri­sen. I øv­rigt lover SAS, at der ved Plus- sæ­der­ne er strøms­tik, så du kan op­la­de din elek­tro­nik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.