Flyv på 3 bud­gett

BT - - REJSER -

ØKO­NO­MI Lav­pris­sel­ska­ber­ne sæt­ter sig me­re og me­re på de lan­ge flyv­nin­ger, hvor fly­mad og ind­check­et ba­ga­ge er no­get vig­ti­ge­re for de fle­ste end på en smut­tur til Lon­don. Men fly­ver man lav­pris, skal så­dan no­get na­tur­lig­vis til­kø­bes. Og kan det så læn­ge­re be­ta­le sig? BT un­der­sø­ger sa­gen med ud­gangs­punkt i, hvad det ko­ster at fly­ve til New York.

Norwe­gi­an og SAS er indtil vi­de­re de ene­ste luft­fart­s­sel­ska­ber, der fly­ver di­rek­te fra Kø­ben­havn til New York året rundt. Har man ik­ke no­get imod at mel­lem­lan­de, er der en stri­be sel­ska­ber at væl­ge mel­lem bl. a. Bri­tish Airways, Luft­hansa og Swiss Air.

Norwe­gi­an og SAS til­by­der tre ho- ved­ka­te­go­ri­er: Low­fa­re, Low­fa­re+ og Pre­mi­um hos Norwe­gi­an og Go, Plus og Business hos SAS.

Pri­ser­ne er ind­hen­tet d. 26. ja­nu­ar 2016. Der er søgt på bil­let­ter tur- re­tur Kø­ben­havn – New York d. 2. marts til d. 9. marts 2016 på hhv. Norwe­gi­an. com, SAS. com og Luft­hansa. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.