Vand­land på Ho­li­day Club

BT - - REJSER - Ho­li­dayclub. se

Det sto­re kon­fe­ren­ce­ho­tel Ho­tel Ho­li­day Club lig­ger li­ge ned til sø­en og le­ve­rer en over­ra­sken­de in­tim og hyg­ge­lig bjerg­hyt­te­at­mos­fæ­re på trods af si­ne 250 væ­rel­ser. For bør­ne­fa­mi­li­en el­ler den for­fros­ne skilø­ber vil især det sto­re ba­de­land træk­ke. Der er bå­de van­d­rut­sje­ba­ner, sop­pe­bas­sin, mo­tions­bas­sin og en hel ver­den af sau­na­op­le­vel­ser. Der fin­des me­re raf­fi­ne­re­de wel­l­nessop­le­vel­ser i Åre, men in­gen, hvor he­le fa­mi­li­en bli­ver for­kælet som på Ho­li­day Club.

Læs me­re på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.