Pors­cheræs på en fros­sen sø

BT - - REJSER -

Der er få ting, der er me­re op­løf­ten­de end at ka­ste en bag­hjul­struk­ken vogn om­kring på en fros­sen sø. Hos ’ Be­low Zero Ice Dri­ving’ er vog­nen in­tet min­dre end en klas­sisk Pors­che 911, og det he­le fo­re­går tæt på Åre. Her ta­ger pro­fes­sio­nel­le sven­ske ral­lyin­struk­tø­rer hånd om in­struk­tio­nen. Først læ­rer man de ba­sa­le tek­nik­ker til at sty­re en bil med spe­e­de­ren på en sla­lom­ba­ne. Når det er på plads, fort­sæt­ter un­der­vis­nin­gen på en re­gu­lær ba­ne, der er ryd­det i sne­en på sø­en. Der ser­ve­res en varm frokost i en tra­di­tio­nel svensk hyt­te, in­den ef­ter­mid­da­gen igen by­der på ba­ne­kør­sel. Nu med hø­je­re fart og pig­dæk. Er man au­to­mo­bi­len­tu­si­ast, men ik­ke helt tryg ved at fy­re en 300 hk Pors­che 911 af på en ra­cer­ba­ne, så er ice- dri­ving det per­fek­te sted at star­te. Man kom­mer sjæl­dent over 80 km/ t, men for­di un­der­la­get er så glat, væl­ter adre­na­li­nen ud i blo­det, mens ver­den be­væ­ger sig om­kring én i slo­w­mo­tion. Det vær­ste, der kan ske, er yd­my­gel­sen ved at plan­te vog­nen i en sne­dri­ve.

Læs me­re på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.