Åre Rista­fal­let

BT - - REJSER - Rista­fal­let. com

Ty­ve mi­nut­ters kør­sel fra Åre cen­trum lig­ger Rista­fal­let. Et vand­fald, der har op­t­rå­dt i bør­ne­fil­me­ne ’ Ronja Rø­ver­dat­ter’ og ’ Far til Fi­re – til­ba­ge til na­tu­ren’. Men om vin­te­r­en fry­ser det stort set til is og ska­ber et even­tyr­ligt land­skab af kæm­pei­stap­per. Man kan selv gå rundt el­ler le­je en gu­i­de. Med en gu­i­de kan man kom­me helt ind og krav­le i de kun­sti­ge is­grot­ter. Og til de vir­ke­lig even­tyr­lyst­ne fin­des der et par na­tur­li­ge grot­te­tun­nel­ler i om­rå­det. Det sid­ste er dog ik­ke til dem, der li­der af klau­stro­fo­bi.

Læs me­re på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.