KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

he­le linj­en og langt me­re er­fa­ring med den slags op­gør, og de har vist op­ad­gå­en­de form i de se­ne­ste kam­pe – og slog i øv­rigt og­så Tys­kland i den ind­le­den­de grup­pe. Spørgs­må­let er og­så, hvor me­get den hår­de se­mi­fi na­le mod Nor­ge, som gik i for­læn­get spil­le­tid, sid­der i ty­sker­ne.

På den an­den si­de – jeg hav­de på for­hånd tip­pet Frank­rig, Spa­ni­en, Dan­mark og Po­len i næv­ne ræk­ke­føl­ge i top fi re, så det er jo ik­ke, for­di jeg har væ­ret im­po­ne­ren­de skarp til at for­ud­si­ge re­sul­ta­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.