De spil­le­de al­le un­der ti­dens stør­ste ma­na­ger og prø­ve­de selv si­den kræft er med job­bet i spid­sen for et hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AR­VEN Mark Hughes ny­der i øje­blik­ket stor suc­ces i Sto­ke Ci­ty. Hughes fi k job­bet i Sto­ke eft er en fi asko i Qu­e­ens Park Ran­gers og har tid­li­ge­re sagt, at det var en sam­ta­le med hans gam­le læ­re­me­ster, der gav ham selv­til­li­den til­ba­ge, in­den han til­t­rå­d­te i Sto­ke. 29 spil­le­re på li­sten Som du kan læ­se på dis­se si­der, er Mark Hughes langt fra den ene­ste, som har ta­get sprin­get fra Fer­gu­sons tri­um­fer på Old Traff ord til ma­na­ger­sæ­det. Sam­let når li­sten op på 29 spil­le­re, og til sam­men ud­gør de et spek­taku­lært ma­na­ger- cv med stil­lin­ger, der spæn­der fra stor­klub­ben Pa­ris Saint- Ger­main over let­ti­ske FC Jür­ma­la til det thailand­ske lands­hold.

BT gi­ver dig her al­le de ma­na­ge­re, som spil­le­de un­der Alex Fer­gu­son, hvoraf 13 af dem er frem­hæ­vet. Der er an­gi­vet hvil­ke år, de spil­le­de un­der Sir Alex Fer­gu­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.