DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten An­der­sen er for tred­je gang blandt de fem­ten fi na­li­ster til Hall of Fa­me, hvor de nye med­lem­mer bli­ver af­slø­ret da­gen før Su­per Bowl.

Men skal man tro book­ma­ke­ren Bets­a­fe, så bli­ver det hel­ler ik­ke i år, at den dan­ske ki­ck­er kom­mer med i det fi ne sel­skab.

Så­le­des gi­ver de blot odds 1,04 på, at han ik­ke op­ta­ges, mens der er he­le ot­te gan­ge pen­ge­ne på, at det sker.

Stør­re chan­ce vur­de­res Kurt Warner til at ha­ve. Quar­ter­ba­ck­en blev kå­ret til liga­ens MVP og vandt Su­per Bowl med Rams i 1999 og var i fi na­len med Arizo­na Car­di­nals i 2009 og spil­ler man på ham til at kom­me i Hall of Fa­me, får man odds 1,85.

Mest sik­ker på en plads iblandt hi­sto­ri­ens stør­ste i NFL er Brett Fav­re. Den le­gen­da­ri­ske quar­ter­ba­ck gi­ver blot 1,04 på en Hall of Fa­me- plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.