2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lug­te af mål i den­ne kamp. Bo­a­vis­ta har væ­ret langt me­re må­l­ri­ge un­der Erwin San­chez, hvor man har snit­tet tre mål pr. kamp i de ot­te kam­pe un­der ham. Med sej­ren i Ton­dela har man at­ter få­et kon­takt til de øv­ri­ge bund­hold, men er sta­dig svæk­ket de­fen­sivt af ska­der til Hen­rique Nogu­eira og Ten­gar­rinha og ka­ran­tæ­ne til Reu­ben Ga­bri­el. Der har og­så væ­ret ret så man­ge mål i Bra­gas kam­pe i det nye år eft er man el­lers var ret må­l­fat­ti­ge før års­skift et, og og­så Bra­ga mang­ler en fast for­sva­rer. Lig­ner et fi nt spil på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.