2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­len­cia har i syv for­søg end­nu ik­ke vun­det i liga­en un­der Gary Ne­vil­le, og odds er for fri­sten­de på, at det hel­ler ik­ke sker i dag. Man brug­te kræft er på po­kal­kam­pen på Gran Ca­na­ria tors­dag og må sta­dig und­væ­re den su­veræ­ne top­sco­rer Pa­co Alca­cer på grund af ska­de til den­ne kamp. Spor­ting Gi­jon har ik­ke le­ve­ret no­gen stor sæ­son, men fi k mas­ser af selv­til­lid med stor­sej­ren over So­cie­dad og har mod­sat Va­len­cia ik­ke spil­let po­kal i midt­u­gen og kan møn­stre hvad der sva­rer til stær­ke­ste op­stil­ling. Svært at se, at Va­len­cia skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.