DEN LAN­GE 31. JA­NU­AR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TID NR KAMP

345- 0

012- 01

0- 234

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Re­al Madrid har i de­res to fo­re­gå­en­de hjem­me­kam­pe un­der Zi­da­ne væ­ret helt su­veræ­ne, og det lig­ner en ny magt­de­mon­stra­tion på Ber­na­beu. Lo­ka­l­op­gø­ret i Mila­no bli­ver som al­tid enormt spæn­den­de, men sik­kert ik­ke med man­ge mål. Pa­ris SG er for go­de i Frank­rig, og der­for går vi på en sik­ker sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.