’ ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Jeg skøn­ne­de, han skul­le ha­ve haft me­di­cin, det vil­le han så ik­ke. Så måt­te jeg be­hand­le ham i sam­ta­le­te­ra­pi, selv­om det ik­ke er så ef­fek­tivt som me­di­cin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.