’ ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er en mær­ke­lig tankegang, at vi ik­ke skul­le ha­ve råd til det. Tværtimod kan de jo be­ri­ge vo­res sam­fund. Jeg sy­nes, vi skul­le ta­ge man­ge fl ere

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.