Børn og voks­ne dræbt ved brand i Moskva

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

En brand på en tøj­fa­brik i det øst­li­ge Moskva ko­ste­de lør­dag af­ten mindst 12 men­ne­sker li­vet, heri­blandt tre børn.

Flam­mer­ne fik fa­brik­kens tag til at kol­lap­se. Det op­ly­ste rus­si­ske myn­dig­he­der søn­dag til nyheds­bu­reau­et Tass.

Myn­dig­he­der­ne sag­de sam­ti­dig, at de om­kom­ne sand­syn­lig­vis var mi­gran­ter, som bå­de ar­bej­de­de og bo­e­de på den 3000 kva­drat­me­ter sto­re fa­brik.

» Tre børn blev dræbt, hvoraf den ene var en ba­by, « skrev Ruslands bør­ne­om­buds­mand Pa­vel Ast­asjoff på Twit­ter.

Bran­den brød ud om­kring klok­ken 18 lør­dag og var sluk­ket cir­ka fem ti­mer se­ne­re.

År­sa­gen til bran­den er end­nu ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.