Vand­vids­bi­list stuk­ket af un­der ud­gang

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 25- åri­ge døm­te døds­bi­list, der un­der på­virk­ning af bå­de al­ko­hold og narko­ti­ka i novem­ber 2013 kør­te 46- åri­ge Cil­la Olan­der Jo­hans­son ihjel, er ef­ter­lyst af po­li­ti­et, ef­ter han ik­ke vend­te til­ba­ge til Hor­se­rød Stats­fængsel ef­ter en ud­gang. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Ramze Ab­dul­lah Has­san Ja­br var el­lers i gang med at af­so­ne en re­kord­lang fængsels­straf på fi­re år og seks må­ne­der for tra­fikdra­bet på Cil­la Olan­der Jo­han­sen 2. novem­ber 2013 på H. C. An­der­sens Bou­le­vard i Kø­ben­havn.

Her var hun sam­men med sin kæ­re­ste på vej hjem, da hun i et fod­gæn­ger­felt ved Ti­vo­li og Glyp­to­te­ket blev ramt af Ramze Ja­brs BMW med en fart på mindst 91 km/ t. Van­vids­bi­li­sten kør­te over for rødt, og alt­så og­så mar­kant stær­ke­re end de 50 km/ t, som fart­græn­sen på H. C An­der­sens Bou­le­vard ly­der på.

Cil­la Olan­der Jo­han­sen, der var mor til en den­gang 14- årig søn, blev dræbt på ste­det.

En ef­ter­føl­gen­de blod­prø­ve vi­ste, at den 25- åri­ge døds­bi­list var på­vir­ket af bå­de al­ko­hol og hash.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.